องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ ทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขั้นตอนการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 16 มี.ค. 2561 ]34
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 16 มี.ค. 2560 ]32
3 คำสั่ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 มี.ค. 2560 ]34
4 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 9 มี.ค. 2560 ]32
5 ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 9 ม.ค. 2560 ]30