องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]12
2 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 [ 28 พ.ย. 2560 ]11
3 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [ 16 พ.ย. 2560 ]10
4 ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติม ฉบับที่1 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 [ 16 พ.ย. 2560 ]10
5 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนตุลาคม  2560 [ 30 ต.ค. 2560 ]10
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปีงบประมาณ 2560-2562 รอบเดือนเมษายน 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]11
7 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) [ 31 พ.ค. 2559 ]11