องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ: www.kudnamsai.go.th
 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 22 เม.ย. 2565 ]14
2 ประกาศใช้แผน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 22 เม.ย. 2565 ]12
3 ประกาศใช้แผน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 22 เม.ย. 2565 ]11
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561- 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]18
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561- 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]14
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2561- 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]15
7 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2561- 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]14
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2561- 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]17
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561- 2565) [ 20 เม.ย. 2565 ]35
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566- 2570) [ 20 เม.ย. 2565 ]27
11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 3 มี.ค. 2565 ]33
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 3 มี.ค. 2565 ]28
13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส [ 3 มี.ค. 2565 ]32
14 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ประจำปี 2564 [ 17 พ.ย. 2564 ]41
15 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 16 ส.ค. 2564 ]103
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4ปี [ 16 มี.ค. 2564 ]140
17 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564)เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ประจำปี 2562 ลว.28 มิถุนายน 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]120
18 เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 28 มิ.ย. 2562 ]101
19 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ประจำปี 2562 [ 29 พ.ค. 2562 ]101
20 เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ประจำปี 2562 [ 15 ก.พ. 2562 ]101
 
หน้า 1|2